سلام امروز حین رانندگی یهو گیربکس ماشین شروع کرد صدا دادن با گرفتن کلاژ صدا قطع میشه. دنده ها سفت جا میرن و هنگام حرکت با دنده یک صدای تق تق و زوزه داره و وقتی ماشی دور میگیره زوزه میکشه

کسی میدونه ایراد از کجاست؟؟؟