سلام ماشین من ۴۰۵ هست.پایه آلومینیومی دسته موتور بالا سه تا پیچ داره که مال ماشین من از بیخ شکستن.حالا موندم چه طوری باز کنم و عوضش کنم