سلام میخواستم بدونم ۲جفت باند ۷۱۸ با آمپ رو میشه رو ظبط فابریک پارس بست؟؟؟!