سلام موقع تنطیم امپلیم باندا ی صدای باندی دادو بعد کلا صدا قطع شد بدون امپلی هم تست کردم با باند دیگه هم تست کردم ج اب نداد مشکل از چی میتونه باشه ضبطمم روشن میشه