سلام به همگی
دکمه شماره 1 روی صفحه کلید سمند ال ایکس من کار نمیکنه البته اگر خیلی زیاد فشار بدم کار میکنه! میخوام تعمیرش کم اگه کسی میدونه بگه چجوری باید صفحه کلید رو باز کنم
ممنون