دوستان اگر کسی خار شیشه بالابر ایسوزو پی ۷۰۰ داره چنده تعداد میخوام