سلام
دوستانی که خریدار هستن اونایی که تهرانیا میتونن بیان تهران حضورا برسن جنسارو ببینن و دوستانی که تهران نیستن یا نمیتونن بیان به کسی که میتونه بیاد جنس و ببینه اطمینان داره بگه بیاد ببین و تست کنه اوکی بود براش بفرستم به بهش تحویل بدم
شرمنده اگه اینجوری گفتم

- - - Updated - - -

سلام
دوستانی که خریدار هستن اونایی که تهرانیا میتونن بیان تهران حضورا برسن جنسارو ببینن و دوستانی که تهران نیستن یا نمیتونن بیان به کسی که میتونه بیاد جنس و ببینه اطمینان داره بگه بیاد ببین و تست کنه اوکی بود براش بفرستم به بهش تحویل بدم
شرمنده اگه اینجوری گفتم